Фондация “Йордан Камджалов”

A world where people draw on the
nourishments of their spiritual insight,
sharing them with others.

Yordan Kamdzhalov

Музикалната лаборатория е създадена на 16 октомври 2014 г. в София от Йордан Камджалов, с диригент Мая Василева. Тази концептуална вокална формация се ражда в люлката на международно признатата българска хорова традиция.

Ключовата цел на Музикалната лаборатория за човека е търсенето и жаждата за безкрайните и неподозирани възможности и перспективи на творческия потенциал на човешкото същество като такова.