Carl Czerny & Max Bruch • Concertos for Piano Duo and Orchestra

лв.15.00

Category:

Description

със солисти Аглика Генова и Любен Димитров, GENESIS ORCHESTRA и симфоничен оркестър на БНР (cpo 555 090-2). Първи запис на оркестъра на Йордан Камджалов „Genesis Orchestra“. Opus Klassik 2019. Номинация в категория “Концертен запис на годината”.

Carl Czerny & Max Bruch • Concertos for Piano Duo and Orchestra

лв.15.00

Description

with soloists Aglyka Genova and Lyuben Dimitrov, GENESIS ORCHESTRA and BNR Symphony Orchestra (cpo 555 090-2). First recording of the Orchestra of Yordan Kamdzhalov “Genesis Orchestra”. Opus Klassik 2019. Nomination in the category “Concert record of the year”.