България пее

Музикална лаборатория за всички – България пее

”Музикална лаборатория за всички е формат, отворен за всички без изключение.“

Той обединява хора с различен произход, социална, възрастова и професионална принадлежност. В него границите между сценичните изпълнители и публиката са заличени, а участниците стават част от творческия процес. Провежда се редовно, на сезонна база, в различни градове на страната.

Медии >>> | Включи се>>> 

There are no upcoming events at this time.