Академия Музика

Академия Музика се фокусира върху интегралната наука за музиката. Програмата е част от следващото естествено стъпало на Концептуалната културна платформа на фондация „Йордан Камджалов“, целяща развитието на човека.

Сесиите, проведени от видни експерти в областта на музиката: артисти, музикални теоретици, философи и учители, обхващат редица теми от теорията на музикалните елементи до всеобхватните основни закони, принципи и явления в музиката, проследени по тяхната ос на развитие от античността до модерността.

Медии >>> | Включи се >>> 

МИЛЕЯ се завръща!

2 звукови спектакъла на 10.02.2023. Няма нужда да се обяснява пак какво, защо и как твори ансамбъла на МЛЧ. Всеки, който някога е бил знае, че такова нещо не съществува […]Find out more »

Interdisciplinary artists: Alexander Borodin

EDUCATIONAL CYCLE “INTERDISCIPLINARY CREATORS” Composer, physician and chemist – Alexander Borodin (1833 – 1887) 25.03.2023, 20:00 Getting acquainted with history, we see that interdisciplinarity is a natural thing and that […]Find out more »
City Mark Art Center – Сити Марк Арт Център – София, bul. Yanko Sakazov 30
Sofia, 1504 Bulgaria
+ Google Map