ACADEMIA MUSICA 2023/2024

Краен срок за кандидатстване – 01.10.2023 г

-

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ШЕСТИ СЕЗОН НА "ACADEMIA MUSICA"
до 1 октомври 2023 г. на имейл:

Приемат се кандидати с широки интереси, без оглед на възраст и професия. Специално музикално образование не е задължително!

След първите пет успешни години на "Academia Musica" в "Лаборатория за Човека" вече са отворени заявления за шестия сезон на тази нова комуникативна образователна структура, която се фокусира върху интегралната наука за музиката.

Академия Музика се курира от проф. Нева Кръстева и маестро Йордан Камджалов и с участието на водещи музикални специалисти и педагози от Европа.

Програмата обхваща спектъра от теория на музикалните елементи до общи фундаментални закони, принципи и явления в музиката , разгледани в своето развитие от античността до наши дни. Ще бъдат търсени неразривността между теоритичния и практически подход , тъй като сме убедени, че това е единствения начин за запознаване и навлизане в материя от подобен тип.

Фондацията ще покрие изцяло таксата за участие в целогодишната образователна програма „Музика“ на ограничен брой кандидати.

Образователните сесии ще се провеждат по една събота и неделя всеки месец, от ноември 2023 г. до юни 2024 г. включително.

Програма за сезон 2023/2024 

Кандидатстване:

– Срок за кандидатстване: до 1 октомври 2023 г.

– Необходими документи за кандидатстване: CV със снимка; писмо в свободна форма за мотивацията за участие (или видео обръщение на същата тема).

Моля, изпращайте вашите документи на имейл:

След завършване желаещите могат да получат сертификат.

Академия Музика се фокусира върху интегралната наука за музиката. Програмата е следващата органично развиваща се стъпка от Концептуалната културна платформа на Фондация "Йордан Камджалов", насочена към развитието на човешкото Аз. 

Сесиите, изнесени от прочути експерти в областта на музиката: преводачи, музикални теоретици, философи и учители, обхващат набор от теми от теорията на музикалните елементи до всеобхватните фундаментални закони, принципи и явления в музиката, проследени по оста на тяхното развитие от от древността до модерността.

 

В момента няма предстоящи събития