Правила и условия

Условия за ползване на фондация "Йордан Камджалов".

За дарения, които използваме https://donorbox.org/privacy

1. Условия

Чрез достъп до уебсайта на адрес http://kamdzhalov-foundation.org, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия на услугата, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да влизате в този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторските права и търговските марки.

2. Използвайте Лиценз

 1. Разрешава се временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) от уебсайта на Фондация „Йордан Камджалов“ само за лично, некомерсиално временно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:
  1. да променяте или копирате материали;
  2. да използвате материали с търговска цел, или за всяко публично показване (търговски или нетърговски);
  3. да опитвате да декомпилирате или да прилагате обратно инженерство на софтуер, съдържащ се на уебсайта на Фондация „Йордан Камджалов“;
  4. да премахвате авторското право или други права на собственост от материалите;
  5. прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Фондация "Йордан Камджалов" по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Опровержение

 1. Материалите на сайта на Фондация „Йордан Камджалов“ се предоставят във вида, в който са. Фондация "Йордан Камджалов" не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права.
 2. Освен това Фондация „Йордан Камджалов“ не гарантира и не прави никакви декларации относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на нейния уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

При никакви обстоятелства Фондация „Йордан Камджалов“ или нейните доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Фондация „Йордан Камджалов“ уебсайт, дори ако Фондация „Йордан Камджалов“ или упълномощен представител на Фондация „Йордан Камджалов“ е бил уведомен устно или писмено за възможността от подобна вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, публикувани на сайта на Фондация „Йордан Камджалов“, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Фондация "Йордан Камджалов" не гарантира, че който и да е от материалите на сайта й е точен, пълен или актуален. Фондация "Йордан Камджалов" може да прави промени в материалите, съдържащи се на нейния уебсайт, по всяко време без предупреждение. Фондация „Йордан Камджалов” обаче не поема ангажимент за актуализиране на материалите.

6. Връзки

Фондация "Йордан Камджалов" не е прегледала всички сайтове, свързани с нейния уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение на сайта от фондация „Йордан Камджалов“. Използването на всеки подобен свързан уебсайт е на собствена отговорност на потребителя.

7. Модификации

Фондация "Йордан Камджалов" може да преразгледа тези условия за обслужване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата към момента версия на тези условия за ползване.

8. Приложим закон

Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.