Медия: Медийна музикална лаборатория за човешкото Аз

Музикална лаборатория за мъжки хор:

Видеоклип:

------
Музикална лаборатория за мъжки ансамбъл:

Видеоклип:

https://www.youtube.com/watch?v=YqNOd50mDxQ