Музикална лаборатория за човека – ансамбъл

Личности с изключителен вокален, музикален и артистичен потенциал.

Това е подбор на личности с изявен вокален, музикален и артистичен потенциал. Водещ стремеж за създаване на този лидер вокален ансамбъл беше копнежът да се сподели и проектира в космоса красивото, мощно и неограничено акустично пространство на човека. Излагайки новаторска перспектива, репертоарът на ансамбъла компилира музикални стилове от античността до 21 век, преплетени с български фолклорни импровизирани фрагменти и мотиви.

В момента няма предстоящи събития