проф. Нева Кръстева

Проф. Нева Кръстева е завършила Московската държавна консерватория – музикознание при проф. Ю. Холопов и орган при проф. Л. Ройзман. Специализира орган в Прага и Цюрих при проф. И. Рейнберг. От 1973 г. е преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“.
Професор Кръстева организира първия клас по орган в България през 1978 г. в Националната музикална академия и в момента продължава да го преподава в Нов български университет. Тя е професор по контрапункт и фуга (от 1994 г.).
През 1978 г. посещава майсторски клас по композиция в Полша, в Люславски, където представя своите „Хетерофонни миниатюри за орган“ (1974 г.).
Тя е член на Баховото общество в Лайпциг.
От 1974 г. е активна органистка в България, Европа и някои азиатски страни. Изпълнява два пъти интеграл от произведения за орган на Бах в София. Има различни винилови плочи, издадени за Българско национално радио (БНР) и Българска национална телевизия (БНТ). Като композитор, както и в цялостната си професионална дейност като теоретик, педагог и изпълнител, тя утвърди музиката като носител на непреходно дълбоко етично духовно послание. Нва Кръстева е автор на вокални и инструментални произведения с орган; произведения за орган; Камерна вокална и инструментална музика; хорова музика и др. Тя пише музикални и теоретични изследвания, по-голямата част от които са събрани в „Музикални и теоретични изследвания“ в три тома.

Катарина Флюкигер

Наборът от инструменти на Катарина Флюкигер е уникален. Възниква от дългогодишното сътрудничество с изследователя на звука и инструменталист Beat Weyeneth: струнен псалтир за бас, литофон, звукова арфа, 5 бронзови гонга, флейта от бъзово дърво и малък струнен псалтир за сопрано. Въз основа на този набор от инструменти стана възможно да се разработят оригинални звукови пространства и да се разбере тяхното качество. „Разбира се, бях очарован от тези звукови пространства. Но как могат тези оригинални звукови пространства да бъдат адекватно събудени за музика? „
На първо място обаче задачата беше да се научат да използват новите инструменти. Катарина Флюкигер стана ученичка без учител. Нито пък можеше да се върне към конвенционалната музикална литература. По-скоро тя трябваше да овладее голямо артистично предизвикателство: да открие подходящата и подходяща музикална импровизация и композиция на всеки инструмент...
„Ще проектирам концерта по такъв начин, че да се лутам от инструмент на инструмент. В координирана последователност от импровизация и композиция ще преплитам инструментите, така че да се създаде завладяваща музикална цялост. Трябва ли вече да има име за тази музика? Достатъчно е, че тази музика съществува с нейната преоткрита интимност. „“

Йордан Камджалов

Приветстван от пресата като „философ сред диригентите“, Йордан Камджалов е роден в България през 1980 г. След музикалното си обучение в София и Берлин той продължава да усъвършенства своите диригентски умения в международни академии и майсторски класове с Лорин Маазел, Бернар Хайтинк, Пиер Булез , Саймън Ратъл, Дейвид Зинман, Даниел Баренбойм, Владимир Юровски и Еса Пека Салонен. Той става артистичен директор и главен диригент на международния Берлински ансамбъл Innorelatio през 2006 г. и служи като музикален директор в Schlosstheater Rheinsberg от 2007 до 2009 г.
През 2011 г., на 30 години, Йордан Камджалов единодушно е назначен за генерален музикален директор в Хайделберг и главен диригент на Операта, Филхармоничния оркестър и фестивала в Шлос. Неговият мандат като GMD видя най-големия брой разпродадени билети в града в историята на неговия оркестър и опера. От септември 2018 г. Йордан Камджалов е назначен за музикален директор и главен диригент на операта в Риека – Хърватския национален театър Иван Зайц.
Йордан Камджалов е съосновател и директор на Фондация „Йордан Камджалов“, както и основател и главен диригент на международния български GENESIS ORCHESTRA.
Управлявайки изключително разнообразен репертоар, обхващащ всички периоди на европейската инструментална и вокална музика до 21 век, Камджалов разглежда изкуствата, науката и философията като синтетично свързано единство.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ