Академия Музика

Академия Музика се фокусира върху интегралната наука за музиката. Програмата е следващата органично развиваща се стъпка от Концептуалната културна платформа на Фондация "Йордан Камджалов", насочена към развитието на човешкото Аз. 

Сесиите, изнесени от прочути експерти в областта на музиката: преводачи, музикални теоретици, философи и учители, обхващат набор от теми от теорията на музикалните елементи до всеобхватните фундаментални закони, принципи и явления в музиката, проследени по оста на тяхното развитие от от древността до модерността.

 

В момента няма предстоящи събития