Фондация Йордан Камджалов

Свят, в който хората черпят от
изворите на тяхното духовно прозрение,
споделяйки ги с други.

Йордан Камджалов

- Йордан Камджалов е единствено по рода си явление в културния живот на България. То започна да функционира през 2009 г., като бяха проведени конкурси за талантливи млади музиканти в подкрепа на търсенето на по-нататъшно образование и специализация в областта на музиката.

От 2014 г. проектът се трансформира в Концептуална културна платформа с артистичен директор и главен диригент световно признатия българин Йордан Камджалов.

Основната идея на тази платформа е както да създаде условия за разгръщане на българския художествен гений и издигане на културния престиж на България, така и да обедини усилията и творческите импулси на хора от различни социални, възрастови и образователни слоеве.

Мисията на Йордан Камджалов Фондацията се свежда до работа за и отглеждане на „човешкото същество“ като такова чрез изграждане на културни инструменти за устойчиво въздействие върху социалната среда.