ЗАЩО?

 

 • Защо живеем?
 • Защо имаме нужда изобщо от изкуство?/ (Защо ни е изкуството?)
 • Защо учим?
 • Защо правим всичко това?
 • Защо трябва да се променяме?


ГЛОБАЛНА СИТУАЦИЯ

 • Световна (и национална криза), но прозира и огромен потенциал
 • Криза в изкуството, но поява и на нови съдържания
 • Дехуманизация, но и растящи условия за ново Възраждане (Ренесанс?)
 • Подмяна на ценностите, но е налице и дълбока духовност
 • Растяща фалшификация, но и все по-голяма жажда за истински неща


ЦЕЛИ

 • Мобилизация на колективния потенциал
 • Връщане на надеждата и вярата
 • Ново възраждане

 

СРЕДСТВА/ИНСТРУМЕНТИ

 • Създаване на нови образователни форми
 • Създаване на нови инструменти за развитие на обществото /Създаване на нови инструменти, стимулиращи развитието на обществото
 • Обединяване

 

МИСИЯ