За нас е огромно удоволствие да споделим с всички новия клип на Музикална лаборатория за Човека, който се явява продължение на нашата
традиция за изпълнение на православна музика още от самото създаване на хора през 2014 г.
За нас църковнославянската музика е извор на нестихващо вдъхновение
със своята необятна дълбочина, височина, мистичност, екстатичност, чистота и послание.
Специални благодарности на всички, които участваха в реализирането на клипа – музикален екип, технически и снимачен екип.